Sedlová střecha s vikýřem ve tvaru Napoleonova klobouku 8